Report ze Slaného 15/12/2012

Vánoční výjezd se uskutečnil 15. prosice 2012, vyrazili jsme do Slaného na utkání s Řisuty. V plánu byl brzký odjezd z Klatovy, abychom ještě stihli zajít do místního pipovárku. Bohužel se však na výjezd nepřihlásil dostatek lidí, a tak jsme jeli jen s menším předstihem a pipovárek vynechali. Celkem se zde sešlo 8 Klatováků, kteří byli svědky prohry svých barev 5:2. Na stadionu byla asi jen padesátka diváků, a tak se část z nás rozhodla jít na druhou stranu. zde jsme odpovídali klatovskému kotli na „červená – bílá, . . . „ Vcelku se výjezd povedl, jen škoda, že nás zde nebylo více.

Foto: zde