Dopis prezidentovi HC Klatovy

V Klatovech 26.10.2014

Vážený pane Šimku,

             dosavadní špatné výsledky týmu SHC Klatovy (osm proher v řadě) vedly mnohé členy fanklubu k touze po vysvětlení, proč tomu tak je. Především proto se rozhodli vám poslat tento dopis.

            Rádi bychom věděli, proč tým dosahuje tak špatných výsledků, v čem nebo v kom je podle vás chyba. Hlavní je také to, co vedení hodlá změnit pro to, aby tým do budoucna dosáhl nějakého zlepšení? Proto bychom rádi obdrželi konkrétní informace o dalším postupu. Dále bychom chtěli objasnit spolupráci s plzeňskými juniory, především se zaměřením na jejich prospěšnost v týmu. Alarmující jsou také některá vyjádření v místním denním tisku, kde představitelé týmu slibují cosi, co nakonec stejnak není dodrženo. Tyto plané sliby (dostanou příležitost draví junioři, děláme analýzy, hledáme řešení, atd.) bereme buďto jako pouhé touhy či myšlenky i jako formu omluvy špatného výsledku, ve které se do budoucna slibuje změna, která stejnak nepřichází. Proto bychom rádi uvítali, kdyby se zejména do tisku slibovalo pouze to, co je reálné změnit.

            Dále nás také znepokojuje forma náboru, který letos klub „udělal“. Na dubnové valné hromadě klubu bylo řečeno, že nábor letos proběhne pod vedením klubu, a to v jiné formě než jej dělal fanklub. Jakýsi nábor do nynější doby sice proběhl, ale určitě ho neshledáváme jako efektivní. Zejména, když proběhl až v říjnu, kdy už jsou cílené děti dávno zapsány do jiných zájmových kroužků a tím pádem je bude těžší oslovit. Nábor navíc postrádal jakoukoliv propojenost s médii (tisk, klubové stránky, sociální sítě, apod.) a nápad. Jestliže jste s provedením náboru měli potíž, nevíme, proč jste neoslovili fanklub, který by jej rád pomohl uskutečnit, určitě minimálně stejně tak dobře, jako to udělal před několika lety.

            Závěrem bychom také uvítali, kdyby klub více konzultoval s fanklubem marketinkové věci (především propagaci klubu) dříve než je realizuje.

 Předem děkujeme za odpověď.

                                                                                                              Za Fanklub HC Klatovy

 

 Jiří Zavřel