Odpověď na dopis

Po dohodě s panem Šimkem, jsem se s ním sešel, aby mě odpověděl na otázky a připomínky, které jsme mu zaslali v dopise. Předem bych rád upozornil, že jeho slova nebudu tlumočit doslovně, ale mnou poupravené a pochopené tak, jak zřejmě myslel.

Pan Šimek uvedl, že pro zkvalitnění výkonů týmu SHC dělají maximum, osobně se zúčastnil několika tréninků, ve kterých neshledal žádné problémy. Naopak byl překvapen z toho, v jak dobré úrovni jsou vedeny. Dále se osočil nad některými výroky fanoušků, že by za výkony hráčů mohl pan Mužík a že by měl odejít. Uvedl, že letos pan Mužík není hlavním trenérem týmu, ale pouze jedním z nich. Tým trénuje společně ve spolupráci s panem Zdrhou a panem Maříkem. Všichni tito trenéři jsou tedy shodně „zodpovědní“ za výkony hráčů a jejich přípravu. Dále uvedl, že tým poslední dobou posiluje, čehož si fanoušci mohli všimnout na soupiskách. V brzké době by měl tým posílit o nového golmana a jednoho hráče. Věří, že až přijde první výhra, tak kluky nakopne a poté se snad již bude týmu dařit. Ke spolupráci s plzeňskými hráči uvedl, že jsou v kontaktu s plzeňskými trenéry, kteří jim vždy před zápasem uvedou jména hráčů, které mohou uvolnit. Trenéři SHC se poté dohodnou, které hráče budou chtít a ti přijedou. Připomněl také to, že tým chce nadále stavět především na klatovských odchovancích. Dále uvedl, že nábor dětí do základny probíhá a že má klub svou strategii, kterou v tomto ohledu bude aplikovat. Celkově by tak nábor měl proběhnout lépe, než minule. Dále uvedl, že se se mnou a kýmkoliv kdo bude mít zájem, bude scházet jednou měsíčně a seznámí nás s novinkami v týmech, popřípadě zodpoví otázky týkajících se týmů HC a SHC. Případné otázky na pana Šimka je možno zaslat na mail: jirizavrel@email.cz, přes tento mail je možno se domluvit i na případné osobní schůzce s panem Šimkem.