Výjezd do Klášterce

Na pondělní svátek 28.9. je nplánovaný výjezd do Klášterce nad Ohří. Pojede se auty, odjezd z Klatov kolem 15 hodiny. Účast nahlásit nejpozději v sobotu na hokeji proti Jablonci Jirkovi Zavřelovi, případně na tel.: 721977839.